Som tosproget er der flere muligheder i forbindelse med voksenuddannelse og efteruddannelse. På Kold College tilbyder vi undervisning inden for fødevarer, gartneri og landbrug.

Hvis du har en udenlandsk baggrund, og bopæl eller beskæftigelse i Danmark, kan du tage ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU), hvor man kombinerer danskundervisning med faglig viden og introduktion til det danske arbejdsmarked. Dette sker i sammenhæng med vores udbud af integrationsgrunduddannelser.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes. Det er en betingelse, at udlændingen har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end fem år.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og hvoraf 20 uger er fuldtids skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse. 

Skoleundervisningen skal give udlændingen sproglige færdigheder, erhvervsrettede kvalifikationer, kompetencer og forudsætninger for fortsat arbejde og vil kunne danne grundlag for at fortsætte i en erhvervsuddannelse.

Ønsker du at vide mere omkring Kold Colleges udbud af skoleundervisning må du endelig kontakte os.

Du kan også læse mere på Ministeriets hjemmeside:
http://uibm.dk/arbejdsomrader/Integration/integrationsgrunduddannelsen