Efteruddannelse og kurser på Kold College

Vi udbyder to former for kurser, virksomhedsbetalte kurser (IV) og AMU-kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser). I menuen til venstre kan du finde kurser inden for dit interessefelt.

Virksomhedsbetalte kurser (IV) er skræddersyede kurser, hvor indholdet formes ud fra individuelle behov og ønsker. Prisen varierer afhængig af form og indhold. Der kan ikke søges om offentligt tilskud.

AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser) er korte uddannelser primært for faglærte og ufaglærte. Der kan søges om offentligt tilskud (løntabs- og befordringsgodtgørelse).

Vores lærerstab har mange forskellige kompetencer inden for hele jord til bord området. Kontakt Marianne Broe og hør hvordan vi kan sammensætte et forløb, der dækker din virksomheds ønsker og behov.

 

Tilmelding til AMU kurser

Tilmelding til AMU-kurser foregår via www.efteruddannelse.dk Brug kursets kviknummer til at søge kurset hurtigt frem.

Du kan også tilmelde dig ved at kontakte Kold Colleges studiesekretær Marianne Broe.
Denne service koster 113,75 kr. (incl. moms) pr. deltager. Tilmelding er dog gratis for ledige og kursister med en videregående uddannelse.