Vi udbyder to former for kurser, virksomhedsbetalte kurser (IV) og AMU-kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser).

  • Virksomhedsbetalte kurser (IV) er skræddersyede kurser, hvor indholdet formes ud fra individuelle behov og ønsker. Prisen varierer afhængig af form og indhold. Der kan ikke søges om offentligt tilskud.
  • AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser) er korte uddannelser primært for faglærte og ufaglærte. Der kan søges om offentligt tilskud (løntabs- og befordringsgodtgørelse).

Se videoer om kurser
Ølsommelieruddannelsen
Hotelkonditor
Kommunikation og ledelse
Efteruddannelse for mejerister

Tilmelding til AMU-kurser
Tilmelding til AMU-kurser foregår via www.efteruddannelse.dk Brug kursets kviknummer til at søge kurset hurtigt frem.

Adresseændring
Sker automatisk via CPR. registrering.

Tjek din e-Boks
Vær opmærksom på, at dit indkaldelsesbrev og bilagsmateriale bliver sendt digitalt.