Studieretninger

Vælg skoledag efter dine interesser

Kold HTXs fire studieretninger gør dig til en del af undervisningen. Du vil blive inspireret til at lære nyt og selv have indflydelse på, hvad undervisningen skal indeholde. På skolen er vi stolte, når eleverne fortæller, at de synes, det er dejligt, at lærerne kigger på dem, mens de underviser. De fortæller også, at de både får ansvar og frihed, og at der er en god og åben stemning i timerne. Naturligvis har skolen sat rammerne, men det bliver dig, din klasse og dine lærere på Kold HTX, der gør undervisningen virkelig.

Start ved at vælge dine mest brændende interesser af disse fire:

 • Science - Matematik A og Fysik A

  Når du tørster efter Science

  Science er for dig, der er interesseret i fysiske fænomener og matematiske sammenhænge. Hvis du gerne vil fordybe dig i, hvordan naturen og verden er indrettet, er det her lige din retning.

   

  På Science er der især fokus på matematik og fysik. Du bygger videre på din viden fra fagene og får gennem undervisningen masser af gode indsigter, eksempelvis i, hvordan naturen og de ting, vi omgiver os med, virker. Du kan måske også få til opgave at skulle bygge en drone, som skal opfylde nogle helt bestemte krav. I de mange forskellige projekter skal du arbejde kreativt og bruge din viden fra matematik og fysik til problemløsning.

   

  Science ruster dig til at forstå den teknologi, vi omgiver os med, og hvordan den teknologiske udvikling forandrer og forbedrer vores verden. Du lærer at arbejde tværfagligt og inddrage andre fag, når opgaven kræver det. Du træner dig i at arbejde sammen med andre om at planlægge og løse store projektopgaver. Du får værktøjer til projektledelse og til skabelse af innovative løsninger. Det er kompetencer, som gavner dig i dine videre studier og dit arbejdsliv fremover.

   

  Det matematik og fysik på A-niveau, der er en naturlig del af Scienceretningen, giver dig efterfølgende adgang til alle de naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin og lignende, som du synes er spændende.

 • Iværksætteri - Teknologi A og Samfundsfag B

  Når du er sulten efter Iværksætteri

   

  Iværksætteri handler om innovation, produktudvikling og gennemførelse af gode idéer. Du lærer at arbejde kreativt, fra du får en idé til produktudvikling og opstart af egen virksomhed.

   

  I 1. og 2. g vil du arbejde med innovation og produktudvikling. Du vil lære de teknikker og metoder, som giver dig grundlaget for at udvikle eller videreudvikle et produkt, som gerne skulle give mening i dét samfund, der omgiver os. Du lærer om materialer, kvalitet og vurdering, mens du arbejder på tværs af de mange spændende fag og mikser din viden.

   

  I 3. g, arbejder du med opstart af din egen virksomhed i faget Teknologi. Du skal udvikle et produkt, producere det, undersøge virksomhedsformer og forretningsmodeller, og du skal arbejde med markedsføring og salg. Desuden er der forskellige virksomhedsbesøg, som giver dig en yderligere indsigt i, hvad der skal til for at skabe en succesfuld virksomhed.

   

  I Samfundsfag arbejder du med forskellige samfundsfaglige værktøjer, som er vigtige for, hvordan du kan starte og drive en virksomhed. Det kan eksempelvis være forskellige metoder og teorier inden for markedsundersøgelser, forbrugerpræferencer og omkostninger. Samtidig lærer du om internationale organisationer og politiske sagsområder. Samfundsfag giver dig dermed forståelsen til at navigere i den globale verden og politiske virkelighed, som vi alle er en del af, og som påvirker dig. Det er god viden at have som fundament, både som en del af et demokratisk samfund, men også som kommende virksomhedsejer eller produktudvikler.

   

  På iværksætterlinjen vil du få værktøjer til at skabe innovative løsninger og lære metoder til projektledelse. Disse værktøjer og metoder kan bruges alle steder – uanset om det er på en videregående uddannelse eller på din næste arbejdsplads.

 • Sundhed og Idræt - Bioteknologi A og Idræt B

  Når du interesserer dig for Sundhed og Idræt

   

  Brænder du for naturvidenskab med fokus på fysiologi, anatomi og bevægelse, sundhedsvidenskab og medicin og fødevareproduktion.

   

  På Sundhed- og Idrætslinjen har vi fokus på bioteknologi og idræt. Bioteknologi handler om, hvordan biologiske systemer kan udnyttes teknologisk. Faget giver et solidt teoretisk grundlag inden for mange spændende emner som: Kroppens opbygning og funktion, genetik og genteknologi, sex, stoffer og steroider, naturen og dyrs fantastiske tilpasninger til overlevelse i ekstreme miljøer. Vores legeplads er laboratoriet, hvor vi undersøger, eksperimenterer og sætter naturvidenskabelige arbejdsmetoder på spil i praksis.

  I Idræt bevæger vi os gennem en bred vifte af idrætsdiscipliner og træningsformer: Spil med bold og ketcher, vandaktiviteter og friluftsliv, teambuilding og mental træning, styrke og kondi. Du får god brug for din biologiske viden og lærer om idræt i et sundhedsmæssigt og kulturelt perspektiv.

  De to fag supplerer hinanden godt og lægger op til spændende tværfaglige projekter. Vi undersøger, hvad der sker i kroppen, når du træner på fedt eller på cola. Hvordan opfører dit kredsløb sig under en fodboldkamp? Hvor meget mælkesyre danner du under styrketræning? Hvordan virker din dykkerrefleks i forhold til en sæls? Hvordan udvikler vi et innovativt spil? Hvordan kan man gensplejse en superkrop? – hvad er en superkrop? – og er det etisk korrekt?

  Den daglige undervisning er præget af faglig fordybelse, forsøg og forundring. Vi problemløser og arbejder projektorienteret. Du vil blive en del af sammenhold, gruppearbejder og kreative udviklinger. Vi bliver kloge på teorierne og afprøver et hav af forskellige idrætsgrene. Vi sveder og griner sammen i en meget aktiv undervisning. Og skoleåret bliver aldrig kedeligt, fordi det suppleres med ekskursioner, foredrag, turneringer og deltagelse i sundhedsuger, idrætsdage og meget mere.

  .

 • eSport - Kom/IT A og Samfundsfag B

  eSport er en helt ny uddannelsesmulighed, hvor du får en teknisk studentereksamen med en særlig profil inden for eSport.

  Foruden studieretningfagene Kom/IT A og Samfundsfag B skal du have de obligatoriske fag på HTX og får også mulighed for valgfag, som toner din uddannelse yderligere.


  eSport er en virtuel elektronisk sport, hvor du udvikler dine kvalifikationer inden for strategi, kommunikation og samarbejde.
  eSport handler om at bruge hinandens stærke sider, for at kunne samarbejde og kommunikere operationelt og strategisk i den virtuelle elektroniske verden.

  I løbet af de tre år vil du dyrke eSport om eftermiddagen, deltage i turneringer og forfine dine samarbejdsevner og hurtighed på bootcamps.
  Undervisningen er både praktisk og teoretisk i et seriøst læringsmiljø, hvor det også handler om at udvikle en grundig forståelse for spilteknologien i mange forskellige sammenhænge.

  Med en teknisk studentereksamen med eSport træner du din evner til at samarbejde på tværs i virtuelle elektroniske sammenhænge, og i en globaliseret teknologisk verden er det en vigtig kompetence at have.

I timerne river samspillet dig med, og du vil kunne mærke, at du udvikler dig personligt og fagligt, mens vi blander det kreative og fundamentale. På Kold HTX handler undervisningen meget om innovation: Hvordan kan vi gennemskue og forbedre dét, der allerede findes? Og vi går aktivt til værks, når vi studerer, researcher, eksperimenterer og fremlægger vores ideer, planer og resultater.

 

”En god undervisning er ligesom en god fridag.
Den giver dig noget, som er værd at snakke om bagefter.
Her bliver timerne gjort spændende, og lærerne er engagerede.”
Emilie, 2.g.