Landmand EUX

Få alle valgmulighederne med dig videre

LANDMAND EUX giver dig det svendebrev, som du kan bruge til at arbejde inden for dit fag, men du får samtidig flere fag på et højere niveau. Derfor har du bagefter samme vilkår og muligheder som unge med en gymnasial eksamen. Optagelsesreglerne er de samme som på EUD, og det tager kun et halvt år mere end uden EUX.

  • På grundforløbet afsluttes 6 C-niveau fag.
  • Grundforløb 1 byder på Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C.
  • Grundforløb 2 indeholder Matematik C, Biologi C, Kemi C.
  • Hovedforløbet giver Dansk A, Matematik B, Engelsk B, Biologi B, Erhvervsøkonomi C, Idræt C, Innovation C.

Du skal derudover have valgfag, hvor du kan vælge mellem Matematik A, Fysik B eller Virksomhedsøkonomi B afhængig af, hvad du kunne tænke dig at læse og gøre bagefter. Du har måske allerede en ide om at læse videre til eksempelvis Agrarøkonom og blive driftsleder eller tage en af de andre naturvidenskabelige studieretninger på universitetet.

LANDMAND EUX er lige noget for dig, hvis du er målrettet, fagligt dygtig og energisk. Du brænder for at arbejde praktisk med husdyr, dyrkning af afgrøder og hele planlægningen af arbejdet med dyrene og landbrugsarealet. Forløbet er spændende, men koncentreret, da dine skoledage er pakket med både EUD fag, og de mere boglige, gymnasiale fag. Undervejs er du nødt til at give den gas – ikke mindst med lektierne.

Jagtlinje på LANDMAND EUX

Nu tilbyder Kold College som noget nyt en jagtlinje på LANDMAND EUX. Her får du færdigheder inden for skydning, våbenhåndtering, vildtpleje, opdræt af vildt og hundetræning. Derudover erhverver du jagttegn og har mulighed for at bo på Kold Colleges skolehjem.

For mere information kontakt Kristian Damsgaard på mobil 40 42 76 75 eller email kdam@koldcollege.dk.

Vi starter nye hold d. 8. august.