eLearning

Fleksibel læring på Kold College

På Kold College arbejder vi på at højne fleksibiliteten og imødekomme nye tendenser i uddannelsessystemet gennem udvikling og brug af eLearning. Et af vores kerneområder er at omsætte teori til praksis. Vi har et stærkt praksisorienteret fokus samtidig med, at vi bruger eLearning til teori - også kaldt blended learning. På den måde kan vi fokusere på det praktiske, når vi er i faglokalet.

Har du spørgsmål eller har brug for hjælp til den tekniske del af læringsplatformen, så er du velkommen til at kontakte Pia Valencia piva@koldcollege.dk

Kold College eLearning