Retningslinjer på Kold

På Kold følger vi myndighedernes anvisninger. Selvom vi har haft en periode med lavt smitte tal, er det vigtigt, at vi stadig følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Du kan danne dig et hurtigt overblik i dette dokument om de aktuelle retningslinjer. 

Du skal altid ringe til din læge: 

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk: 

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk: 

 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen

Retningslinjer på Kold

 • Ingen forsamlinger over 10 personer
 • Ingen sociale sammenkomster på tværs af klasser dvs. fredagscafe m.m.
 • Når brobyg og Grundskoleklasser er på besøg udefra OG færdes i fællesarealer eller er på besøg i værksteder, skal de bære mundbind
 • Hold 1 meters afstand (klasseundervisning er undtaget)
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram
 • Hold til højre på gangarealer
 • Vask hænder hyppigt og brug håndsprit
 • Bliv hjemme, hvis du har sygdomstegn

Hvis du som elev eller ansat har symptomer på Covid-19 eller har været sammen med nogen der bliver konstateret smitte med Covid-19 skal du:

 • Selvisolere. Du vil som elev modtage fjernundervisning hjemmefra under isolation.
 • Kontakte egen læge og få en COVID-19 test
 • Informere Kold om svaret på testen. Som elev skal du give besked til kontaktlærer
 • Ved positiv COVID-19 test skal du give besked til kontaktlærer. Kold kontakter de relevante elever og lærere i området om smitten.

På Kold har vi desuden valgt at tage følgende tiltag

På Landbrugsvej (Mad & Oplevelser, Mejeri, og HTX)

 • Kantinen er kun for kosteskoleelever – og bordene i kantinen er opdelt i forhold til klasser / uddannelsesretningerne
 • De ansatte kan stadig købe i kantinen og tage maden med tilbage på respektive lærerværelser – husk afstand og afspritning
 • Mad og Oplevelser skal holde sig i egen afdeling (til og med Store Torv)
 • HTX er alene kun i C og F fløjen – og SKAL benytte de indgange der hører til der
 • Mejeristerne må kun være i fløjen B  – de skal benytte Indgang A eller deres egne indgange, der hører til B fløjen
 • 10. klasse opfordres til at være udenfor eller forblive i klasselokalet
 • Vi opfordrer virksomhederne til at bede deres elever IKKE gå i byen i deres fritid  – når de er på skole.

På Bjørnemosevej (Jordbrug og Natur)

 • På kold Jordbrug er afdelingen opdelt i zoner i forhold til klasselokalernes placering. Man benytter indgangene efter hvilken zone man er tildelt.
 • Fællesarealet er lukket og man skal gå uden om bygningen for at komme til kantineudsalget, der er åbent for både lærere og elever.
 • Der må max være 10 i kø ved kantinen og man skal holde sig inden for afstandsafmærkningerne, således der sikres en meters afstand i køen