Retningslinjer på Kold

Læs denne side, inden du møder ind på skolen. Din og vores adfærd er vigtig for, at vi sammen kan skabe en tryg skoledag.

Kold følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Vi har en fast procedure ved tilfælde af smitte blandt elever eller medarbejdere.

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd

 1. Gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til enperson smittet med ny coronavirus
 2. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 3. Host eller nys i dit ærme
 4. Undgå håndtryk, kindkys og kram
 5. Vær opmærksom på rengøring
 6. Hold afstand – og bed andre tage hensyn

Krav om test

Det er et krav fra myndighederne, at alle elever og kursister ved fremmøde kan fremvise en negativ coronatest, som er max 72 timer gammel. Det er dit eget ansvar at sørge for at blive testet, og det kan fx ske på en af Region Syddanmarks teststeder.

Kviktest på skolen

Du vil snart have mulighed for selv at foretage en kviktest på skolen. Prøvetagning bliver observeret af skolens test-supervisorer for at sikre, at det bliver gjort korrekt. Vi tilbyder selvtesten 2 gange om ugen – mandag og torsdag – i den uge, hvor du har fysisk fremmøde på skolen. Læs mere omkring samtykke og behandling af persondata.

Ved tegn på symptomer eller sygdom

Det er vigtigt, at du ikke møder på skolen. Selv ved milde symptomer som forkølelse. Hvis du bliver syg mellem to tests, er det også vigtigt, at du bliver hjemme, indtil du er rask eller testet negativ.

Hvis du som elev eller ansat har symptomer på Covid-19, eller du er kategoriseret som en nærkontakt til en coronasmittet, skal du:

 • Selvisolere. Du vil som elev modtage fjernundervisning hjemmefra under isolation.
 • Informere Kold om svaret på testen. Som elev skal du give besked til kontaktlærer
 • Ved positiv COVID-19 test skal du give besked til kontaktlærer. Husk at oplyse testtidspunkt, og om du er med eller uden symptomer. Kold kontakter de relevante elever og lærere i området om smitten.

Læs myndighedernes anvisningerne om, hvordan du skal forholde dig, hvis du får symptomer.

Krav om mundbind 
Der er krav om mundbind indendørs på fællesarealer. Det gælder i gange, kantiner og fællesarealer mv. Hvis du ikke følger retningslinjerne, kan det medføre bortvisning. Se videoen med Søren Brostrøm – Sådan bruger du mundbind.

Er du fritaget for at bære mundbind skal du dette oplyses til din kontaktlærer.

Hold afstand

 • Hold de anbefalede 2 meters afstand på alle gange og fællesområder. Hold til højre.
 • 2 m. afstandskrav bør følges men indenfor stamklassen kan 2 m. regel fraviges.
 • Brug værnemidler, hvis du i en undervisnings-/vejlednings-/samtale-situation ikke kan holde afstand på 2 meter.
 • Hold min. 2 meters afstand: I situationer med øget risiko for dråbesmitte fx ved aktiviteter med kraftig udånding, høj tale og anstrengelse.
 • Hold jer til de samme mindre grupper/eget hold – også i pauserne, og hold pauserne udendørs.

Tiltag på Landbrugsvej (Mad & Oplevelser, Mejeri, og HTX)

 • Kantinen er kun for kosteskoleelever – og bordene i kantinen er opdelt i forhold til klasser / uddannelsesretningerne
 • De ansatte kan stadig købe i kantinen og tage maden med tilbage på respektive lærerværelser – husk afstand og afspritning
 • Mad og Oplevelser skal holde sig i egen afdeling (til og med Store Torv)
 • HTX er alene kun i C og F fløjen – og SKAL benytte de indgange der hører til der
 • Mejeristerne må kun være i fløjen B  – de skal benytte Indgang A eller deres egne indgange, der hører til B fløjen
 • 10. klasse opfordres til at være udenfor eller forblive i klasselokalet
 • Vi opfordrer virksomhederne til at bede deres elever IKKE gå i byen i deres fritid  – når de er på skole.

Tiltag på Bjørnemosevej (Jordbrug og Natur)

 • På Kold Jordbrug er afdelingen opdelt i zoner i forhold til klasselokalernes placering. Man benytter indgangene efter hvilken zone man er tildelt.
 • Fællesarealet er lukket og man skal gå uden om bygningen for at komme til kantineudsalget, der er åbent for både lærere og elever.
 • Der må max være 5 i kø ved kantinen og man skal holde sig inden for afstandsafmærkningerne, således der sikres 2 meters afstand i køen

Hvis du får konstateret COVID-19

Hvis du får konstateret COVID-19, skal skolen have direkte besked ifølge Sundhedsstyrelsen. Giv besked, hvor du normalt melder dig syg.
Vi skal bruge dit samtykke til at orientere dine lærere og hold om din identitet. Det sker i forbindelse med smitteopsporing og evt. hjemsendelse til test af personer, der vurderes at have været tæt på dig (nær kontakt).

Hvis din prøve viser, at du har fået COVID-19, så får du udleveret et brev fra Styrelsen for patientsikkerhed, hvor du kan læse mere om, hvordan du præcis skal forholde dig.

Hvornår må du komme i skole igen, hvis du har haft covid-19?

Har du haft symtomer under smitten:

 • 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet, må du vende tilbage til skolen

Har du ikke haft symptomer under smitten:

 • 7 dage efter, at testen er foretaget, må du vende tilbage til skolen.