Retningslinjer på Kold

På Kold følger vi myndighedernes anvisninger. Selvom vi har haft en periode med lavt smitte tal, er det vigtigt, at vi stadig følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Retningslinjer

 • Ingen forsamlinger sociale over 50
 • Ingen sociale sammenkomster på tværs af klasser dvs. fredagscafe m.m.
 • Når brobyg og Grundskoleklasser er på besøg udefra OG færdes i fællesarealer eller er på besøg i værksteder, skal de bære mundbind
 • Hold 1 meters afstand (klasseundervisning er undtaget)
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram
 • Hold til højre på gangarealer
 • Vask hænder hyppigt og brug håndsprit
 • Bliv hjemme, hvis du har sygdomstegn

Hvis du som elev eller ansat har symptomer på Covid-19 eller har været sammen med nogen der bliver konstateret smitte med Covid-19 skal du:

 • Selvisolere. Du vil som elev modtage fjernundervisning hjemmefra under isolation.
 • Kontakte egen læge og få en COVID-19 test
 • Informere Kold om svaret på testen. Som elev skal du give besked til kontaktlærer
 • Ved positiv COVID-19 test skal du give besked til kontaktlærer. Kold kontakter de relevante elever og lærere i området om smitten.

På Kold har vi desuden valgt at tage følgende tiltag

På Landbrugsvej (Mad & Oplevelser, Mejeri, og HTX)

 • Kantinen er kun for kosteskoleelever – og bordene i kantinen er opdelt i forhold til klasser / uddannelsesretningerne
 • De ansatte kan stadig købe i kantinen og tage maden med tilbage på respektive lærerværelser – husk afstand og afspritning
 • Mad og Oplevelser skal holde sig i egen afdeling (til og med Store Torv)
 • HTX er alene kun i C og F fløjen – og SKAL benytte de indgange der hører til der
 • Mejeristerne må kun være i fløjen B  – de skal benytte Indgang A eller deres egne indgange, der hører til B fløjen
 • 10. klasse opfordres til at være udenfor eller forblive i klasselokalet
 • Vi opfordrer virksomhederne til at bede deres elever IKKE gå i byen i deres fritid  – når de er på skole.

På Bjørnemosevej (Jordbrug og Natur)

 • På kold Jordbrug er afdelingen opdelt i zoner i forhold til klasselokalernes placering. Man benytter indgangene efter hvilken zone man er tildelt.
 • Fællesarealet er lukket og man skal gå uden om bygningen for at komme til kantineudsalget, der er åbent for både lærere og elever.
 • Der må max være 10 i kø ved kantinen og man skal holde sig inden for afstandsafmærkningerne, således der sikres en meters afstand i køen