Retningslinjer

Skolen og kollegiet er langtsom ved at genåbne. Derfor har vi sammensat nogle retningslinjer, som alle på Kold Kollegiet skal følge for at mindste smitterisikoen.

Kold Kollegiet

 • Når du møder ind på Kollegiet/Dalum Landbrugsskole starter du med grundig håndvask jf vejledningen.
 • Det er ikke tilladt at have besøg på værelserne.
 • Alt samvær med andre skal så vidt muligt foregå udendørs jf. de gældende ansvisninger.
 • Jeres toiletter og håndtag skal du selv rengøre en gang dagligt. Der er rengøringsmidler og gummihandsker på anviste steder.
 • Rygning må kun foregå anviste steder.
 • Indtagelse af alkohol er ikke tilladt.
 • Du er selv ansvarlig for at holde orden og gøre rent på dit værelse. Der vil komme inspektion, som bliver udført af ansatte Kold og/eller Dalum Landbrugsskole.
 • Du skal spise i kantinen, hvor du er indkvarteret. Alt mad bliver portionsanrettet. Du skal selvfølgelig spritte hænder af og overholde de retningslinjer, der er i øjeblikket pga. COVID-19.
 • Der er opsat en spritdispenser ved Kantinen.
 • Hvis du har sygdomssymptomer, skal du ikke komme på skolehjemmet.
 • Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er i skole eller er kostelev, skal du hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de sidste symptomer. Kontakt egen læge for yderligere vejledning.
 • Er du i risikogruppen eller deler bopæl med en i særlig risiko, skal du konsultere din læge og give Kollegiet og din uddannelsesafdeling besked, hvis du skal blive hjemme.
 • Hvis du skulle blive testet positiv for COVID-19 skal du give skolehjemmet besked.

Husk at vi har et fælles ansvar for at følge anvisningerne. De gælder både for Kold Kollegiet også for eleverne, som bor på Dalum Landbrugsskole. Kollegielederen og/eller den ansvarlige for Dalum Landbrugsskole kan sende dig hjem, hvis ikke du følger ovenstående. Se mere på Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/corona)

Der vil foreløbigt være fast personale på Kollegiet mellem kl. 16.00-18.00.