Undervisning på skolen

Kold Tekniske Gymnasium åbner dørene for de første elever. Fra uge 17 vender elever i 3.g gradvist tilbage til den fysiske undervisning på skolen. Her kan du se, hvordan det kommer til at foregå.

Skemaplanlægning

Det har været et større arbejde at ændre skemaerne således, at lærerne til sammen kan dække undervisning på alle årgange. De skemamæssige ændringer som er fortaget skal i første omgang tilgodese de store A-fag i 3.g., hvor eleverne i slutningen af maj på forskellig vis skal til i eksamen i skriftligt dansk samt enten bioteknologi, matematik eller engelsk.

Vi har forsøgt, at samle den fysiske undervisning således, at eleverne ikke skal møde på skolen alle dage. De dage hvor eleverne skal møde til undervisning, har vi forsøgt at planlægge 2/4 moduler.

Fremmøde

UGE 17:

 • Alle klasser skal i skole onsdag og fredag
 • De elever som har valgfags programmering skal også i skole mandag.

UGE 18:

 • Alle klasser skal i skole onsdag og fredag
 • Elever i 3g3b og 3g4b skal desuden have biotek i 3+4 modul om torsdagen

Det er muligt at der kommer skemaændringer

Lokaler

For at mindske antallet af elever på skolens områder og for at sikre sundhedsstyrelsens anbefalinger mht. afstand til hinanden, er eleverne blevet tildelt nye lokaler. I nærheden af disse lokaler findes toiletter og håndvaske som kun den enkelte klasse benytter.

 • 3g1 Lokale D172/173
 • 3g2/4 Lokale D112
 • 3g3 Lokale C102a (biotek sammenlæst i lokale D154)

Særlige hensyn pga. COVID-19

Husk at holde afstand til hinanden. Der skal for alles vedkommende vaskes hænder som minimum hver anden time. Se Sundhedsstyrelsens videoguide, som viser hvordan man bør vaske hænder. Der vil i øvrigt være spritdispensere overalt på skolen, ligesom der er indført ekstra rengøring.

 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås
 • Større forsamlinger skal undgås
 • Der skal undervises i mindre grupper og kun inden for den samme klasse
 • Aktiviteter skal planlægges, så de foregår i mindre grupper af de samme elever
 • Aktiviteter skal planlægges så de foregår udenfor, med mindre dette ikke er muligt, fx grundet vejret
 • Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs eller via video/telefon
 • Pauserne foregår udenfor, og aldrig på fællesarealer.