Kære alle elever, brobygningselever og kursister på Kold

I skal efter statsministerens udmelding IKKE MØDE på Kold. Skolen er lukket. Derimod skal I holde jer orienteret på uddata, skolemail og Facebook omkring undervisning og lektier.

Rigtig god arbejdslyst

Det er vigtigt at påpege, at der ikke er blevet konstateret coronavirus på Kold.

Virksomhedsforlagt undervisning i uge 13

Eleverne på Kold Jordbrug og Natur har hjemmeundervisning i det omfang, det er muligt. Vi har desuden valgt, at eleverne ikke kommer i den planlagte virksomhedsforlagte undervisning i uge 13.

Eleverne kontakter selv virksomhederne, de skulle have været ude i, for at aflyse opholdet. Vi håber inderligt, at I virksomheder vil åbne dørene for vores elever senere i foråret, når vi kommer i normaltilstande igen.