Kære elever

Det er ferietid, og vi har derfor en særlig besked til dem, der skal på udenlandsrejse i sommerferien.

Elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger på politi.dk.

Hold jer orienteret på uddata, skolemail og Facebook.

Nyd sommeren!

Udenlandsrejser i sommerferien

Elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Læs mere på politi.dk

UGE 21 – Kold EUD og EUD10 møder ind

Genåbning af erhvervsuddannelserne på Kold og 10. klasse sker mandag d. 18. maj.

Hvis alt går efter planen, så går vi efter at have al den praktiske undervisning på skolen – suppleret med virtuel undervisning hjemmefra. I det omfang det kan lade sig gøre at have teoretisk undervisning på skolen (i de områder, hvor der er lokaler nok, eller udendørs arealer er tilstede) fortsætter vi med dette.

Uge 17 – Elever i 3. g skal møde på skolen igen

Fra uge 17 starter vi langsomt med den fysiske undervisning på Kold Tekniske Gymnasium. I første omgang med elever i 3.g.

Eleverne er blevet fordelt til andre lokaler, så vi overholder sundhedsstyrelsens anbefalinger mht. afstand til hinanden.  har eleverne fået tildelt nye lokaler. I nærheden af disse lokaler findes toiletter og håndvaske som kun den enkelte klasse benytter.

Læs mere

Uge 13 – Virksomhedsforlagt undervisning

Eleverne på Kold Jordbrug og Natur har hjemmeundervisning i det omfang, det er muligt. Vi har desuden valgt, at eleverne ikke kommer i den planlagte virksomhedsforlagte undervisning i uge 13.

Eleverne kontakter selv virksomhederne, de skulle have været ude i, for at aflyse opholdet. Vi håber inderligt, at I virksomheder vil åbne dørene for vores elever senere i foråret, når vi kommer i normaltilstande igen.