Kære elever

Husk Corona Regler

Det betyder at i skal kunne fremvise et gyldigt Corona Pas når i bliver bedt om det.
Krav om mundbind eller visir for elever, studerende og ansatte, når de bevæger sig rundt på institutionen og opholder sig på fællesarealer.

Anbefalinger

Ved betydelige symptomer

  • Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest.
  • Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved positiv test hos asymptomatiske eller let symptomatiske

  • Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt.
  • Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig.
  • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar.
  • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved husstandskontakt til smittet

  • Der anbefales antigentest eller PCR test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Husstandskontakter (nære kontakter) er undtaget selvisolation.

Særlige forholdsregler

  • Ved særlige situationer som fx ophold (besøg, arbejde m.v.) med patientkontakt på sygehuse, beboerkontakt på plejehjem, hjemmebesøg hos stærkt immunsvækkede pårørende m.v. anbefales at bære kirurgisk-maske type II i 3 døgn efter ophævelse af selvisolation eller indtil negativt svar på PCR-test efter 3 døgn hos husstandskontakt.
UGE 32

Bliv vaccineret på Kold

Nu kan du blive vaccineret på skolen uden tidsbestilling! Mød op i onsdag den 18. august kl. 9-16, hvor der står sundhedspersonale fra OUH klar til at tage godt imod dig (lokale D090 + d091). Her vil du blive vaccineret med Pfizer/BioNTech.

Hvis du allerede har fået tildelt vaccinen fra Moderna, vil du på dagen i stedet modtage Pfizer/BioNTech. Personalet på stedet logger det for dig, så dit andet stik er tilsvarende vaccine. Hvis du kun mangler at få dit andet stik med Pfizer/BioNTech, så kan du også blive vaccineret på dagen, hvis du ellers har overholdt tidsintervallet.

UGE 11

Langsom genåbning

Vi må så småt begynde at genåbne Kold fra mandag d. 15. marts.

Der er dog forskellige retningslinjer for, hvor ofte og hvordan du som elev må besøge Kold. Så hold øje med din e-boks, hvor du får besked om, hvad du skal gøre fra på mandag.

UGE 36 2020

Nye særlige tiltag på Kold

På Kold har vi indført en række særlige tiltag. Herunder i kantinen som nu udelukkende er forbeholdt kostskoleelever. Derudover må elever kun opholde sig i de afdelinger, hvor de har undervisning. Læs mere på retningslinjer på Kold!

Vis hensyn og pas på hinanden!

UGE 32 2020

Udenlandsrejser i sommerferien

Elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Læs mere på politi.dk

UGE 21 2020

Kold EUD og EUD10 møder ind

Genåbning af erhvervsuddannelserne på Kold og 10. klasse sker mandag d. 18. maj.

Hvis alt går efter planen, så går vi efter at have al den praktiske undervisning på skolen – suppleret med virtuel undervisning hjemmefra. I det omfang det kan lade sig gøre at have teoretisk undervisning på skolen (i de områder, hvor der er lokaler nok, eller udendørs arealer er tilstede) fortsætter vi med dette.

UGE 17 2020

Elever i 3. g skal møde på skolen igen

Fra uge 17 starter vi langsomt med den fysiske undervisning på Kold Tekniske Gymnasium. I første omgang med elever i 3.g.

Eleverne er blevet fordelt til andre lokaler, så vi overholder sundhedsstyrelsens anbefalinger mht. afstand til hinanden.  har eleverne fået tildelt nye lokaler. I nærheden af disse lokaler findes toiletter og håndvaske som kun den enkelte klasse benytter.

Læs mere

UGE 13 2020

Virksomhedsforlagt undervisning

Eleverne på Kold Jordbrug og Natur har hjemmeundervisning i det omfang, det er muligt. Vi har desuden valgt, at eleverne ikke kommer i den planlagte virksomhedsforlagte undervisning i uge 13.

Eleverne kontakter selv virksomhederne, de skulle have været ude i, for at aflyse opholdet. Vi håber inderligt, at I virksomheder vil åbne dørene for vores elever senere i foråret, når vi kommer i normaltilstande igen.