Introduktion

Science handler om fysiske fænomener og matematiske sammenhænge. Hvis du er interesseret i og gerne vil fordybe dig i naturen, rummet og verdens indretning er Science noget for dig.

I de mange forskellige projekter arbejder du kreativt og innovativt, og det kan både handle om raketter, droner og robotter. Det er anvendelse af naturvidenskabelig viden til praktisk problemløsning.

Kom til Infoaften den 8. januar kl. 19-21.
Læs mere her

Science ruster dig til at forstå den teknologi, vi omgiver os med, og hvordan den teknologiske udvikling forandrer og forbedrer vores verden. Du får værktøjer til projektledelse og til skabelse af innovative løsninger sammen med andre. Det er kompetencer, som gavner dig i dine videre studier og dit arbejdsliv fremover.

Matematik A og Fysik A er studieretningsfagene, og de giver dig adgang til alle de naturvidenskabelige uddannelser for eksempel ingeniøruddannelser og medicinstudiet.
Du bygger videre på din viden fra de obligatoriske fag, og i studieretningens faglige samspil lærer du, hvordan naturvidenskab, matematik og fysik forklarer verden.

Fakta

Det taqer 3 år at gennemføre en HTX.

Der går omkring 180 elever på Kold Tekniske Gymnasium. Der er lige mange drenge og piger.

Biologi C, Samfundsfag C, Kommunikation/ IT C, Idehistorie B, Engelsk B, Fysik B, Kemi B, Teknologi B, Matematik B, Dansk A, Teknikfag A

Innovation C, Filosofi C, Idræt C, Tysk C, Biologi B, Kemi A, Matematik A, Engelsk A, Teknologi A, Fysik A, Psykologi C, Programmering C

Matematik A og Fysik A

Vi er et mindre, gymnasium og det betyder, at de fleste kender hinanden. Du kommer til at få venner på tværs af alle årgange. Vi holder fester og fredagscaféer og har en masse andre sociale aktiviteter, som vi håber du har lyst til at deltage i.

For at kunne starte skal du have en 9. eller 10. klasses eksamen og være vurderet uddannelsesparat. Det er dine folkeskolelærere, der bedømmer din uddannelsesparathed ud fra dine karakterer, og hvor meget du interesserer dig for skolen.

Hvis du ikke blev vurderet parat, men alligevel vælger Kold Tekniske Gymnasium som din 1. prioritet, bliver du inviteret til en optagelsesprøve.