Generelle oplysninger

Kold College
Landbrugsvej 55
5260 Odense S

E-mail: koldcollege@koldcollege.dk
Tlf: 63 13 20 43
Fax: 63 13 20 44

EAN nr.: 5798000553729
CVR.NR. 86572028

Post

Al post skal sendes til Landbrugsvej 55.
Herfra fordeles posten til afdelingerne og eventuelle enkeltpersoner.