Få teksten læst højtPrint

Anlægsgartner

Varighed: 3 år 7 mdr. - 4 år 3 mdr.

 

På uddannelsen til anlægsgartner kan du vælge mellem to linier:

  • Anlægsteknik, hvor du anlægger haver, parker og andre grønne områder. Du lærer at udvælge planter, anlægge gange, stier og græsplæner samt lægge fliser og sten.
  • Plejeteknik, hvor du passer etablerede grønne områder som parker, slotshaver, kirkegårde og andre friarealer. Arbejdet består i at vande, gøde, slå græs, luge ukrudt samt beskære buske og træer, eventuelt i kunstneriske udformninger.


Uanset hvilken linie du vælger, så vil din arbejdsdag primært foregå udendørs. Meget af det tunge arbejde udføres af maskiner, men skal du lægge fliser eller sætte mellemstore planter, foregår det som regel med håndkraft. Så du skal ikke være bange for at tage fat, og kunne lide at arbejde fysisk. Du skal både kunne arbejde selvstændig og i teams, da du nogle gange kommer ud til kunder, hvor du skal løse en opgave alene, mens du andre gange løser større opgaver i samarbejde med dine kolleger. 


Læs mere om anlægsgartneruddannelsen på ug.dk

Uddannelsen

 

Uddannelsen til anlægsgartner med speciale varer 3 år 7 mdr. - 4 år 2 mdr.


 

Anlægsgartneruddannelsen
Grundforløb Hovedforløb
      7    8    8    8    3

 

   Grundforløb     Skole     Praktik.   Tal er opgivet i uger.

 

 

 

Uddannelsessted:
Bjørnemosevej 190
5260 Odense S

Find vej...

Kold College | Landbrugsvej 55 | 5260 Odense S | Tlf 63132043 | Fax 63132044 | koldcollege@koldcollege.dk