Få teksten læst højtPrint

Praktik


Det særlige ved en erhvervsuddannelse er kombinationen af skole og praktik. Når du er på skole lærer du teknikker og færdigheder, som er vigtige for din branche. I praktikken kommer du til at udforske dit fag i praksis - samtidig med, at du lærer en masse.

Under de enkelte uddannelser kan du på den grafiske figur se, hvornår praktikperioderne er placeret i uddannelsesforløbet.

På alle jordbrugsuddannelser skal du i praktik på to forskellige virksomheder. Det gælder dog ikke anlægsgartneruddannelsen, hvor du kun skal i praktik på en virksomhed. 
Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads. Den kan du søge allerede inden du starter på grundforløbet eller under dit grundforløb. Når du har fundet den virksomhed, hvor du gerne vil i praktik, hjælper vejlederne eller kontaktlæreren dig gerne med at skrive en ansøgning. Når du og virksomheden er blevet enige, skal der skrives en uddannelseaftale. Uddannelsesaftalen kan hentes under virksomhedsservice. Har I brug for hjælp til at udfylde aftalen, kan I kontakte elevadministrationen.

På grundforløbet vil der være råd og vejledning i at finde en egnet praktikplads, og du er velkommen til at kontakte studievejledningen, hvis du har brug for hjælp.

Praktiksituationen

Det er ikke alle uddannelser, der er lige nemme at finde praktikplads til. Når du skal vælge uddannelse, er det derfor også en god ide at undersøge, hvordan muligheden er for at få en praktikplads inden for den branche, du vælger.
 
Klik her og få oversigt over praktiksituationen. Du skal vælge hvilken indgang og hvilken uddannelse du er interesseret i, når du kommer ind på siden.

Praktik i udlandet

På en erhvervsuddannelse har du gode muligheder for at lægge en del af din praktik i udlandet.

Et praktikophold i udlandet giver dig internationale kvalifikationer, som vil blive efterspurgt i fremtiden. Samtidig giver et praktikophold i udlandet dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker, kan leve dig ind i en anden kultur og få spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.

 

Læs mere om dine muligheder her eller kontakt din vejleder eller kontaktlærer, hvis du er interesseret i praktik i udlandet.

Uddannelsessted:
Bjørnemosevej 190
5260 Odense S

Find vej...

Kold College | Landbrugsvej 55 | 5260 Odense S | Tlf 63132043 | Fax 63132044 | koldcollege@koldcollege.dk